Objecten en Collecties

Aan voorwerpen die we belangrijk vinden kennen we – onder meer – historische, culturele, artistieke, economische, emotionele of ensemblewaarde toe. Waardevolle voorwerpen maken deel uit van ons cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed is bepalend voor de identiteit van een samenleving. Het mag niet verloren gaan voor toekomstige generaties.
Een object van waarde verdient daarom een lange levensduur en voor een verzameling objecten geldt hetzelfde.

Een waardevol object kan voor restauratie in aanmerking komen. Maar hoe groter de verzameling, hoe moeilijker het is om elk afzonderlijk object dezelfde zorg te bieden. Alles herstellen is vaak eenvoudig onmogelijk, omdat financiën of beschikbare tijd tekort schieten. Het is ook niet altijd nodig. Zolang een object niet tentoongesteld wordt, is het stoppen van het vervalproces voldoende. De benadering van collectiebehoud is dan ook bij voorkeur projectmatig. Een deskundige kan vaststellen welke prioriteiten er zijn, welke algemene beschermende maatregelen er genomen kunnen worden, en welke voorwerpen wèl een actieve conservering of restauratie nodig hebben.

Emmy de Groot
Utrechtsedwarsstraat 92a
1017 WH Amsterdam
T (020) 420 05 30
M 06 44 98 61 46
E emmy@emmydegroot.nl
W www.emmydegroot.nl

Kvk 34314471
Lid Restauratoren Nederland