Calamiteiten en noodhulp erfgoedcollecties

Naast materieel verval en chemische processen door omgevingscondities, staat cultureel erfgoed bloot aan veel meer risico’s. Niet in de laatste plaats worden die veroorzaakt door bezoekers of het gebruik van objecten. Maar ook calamiteiten zoals brand, overstroming, schade aan het gebouw, plaagdieren, inbraak of vandalisme: het kan nooit helemaal worden uitgesloten dat er iets gebeurt waardoor de collectie bedreigd wordt. Veel schade aan objecten kan voorkomen worden door goed voorbereid te zijn op calamiteiten: bedenk vooraf wat er zou kunnen plaatsvinden, welke acties er dan ondernomen moeten worden, door wie, wie verantwoordelijk is, wie de coördinatie op zich neemt en wat je kunt doen om de collectie veilig te stellen.

Een algemeen toepasbaar collectienoodplan bestaat niet en kan ook niet gemaakt worden. Voor elke specifieke situatie is een plan op maat nodig, dat alleen kan worden ontwikkeld samen met de mensen die er werken of wonen. Kennis van materialen en objecten is noodzakelijk om een plan op te stellen waarin is vastgelegd hoe objecten het best in veiligheid gebracht en gestabiliseerd kunnen worden (CHV).

Brand in het Armando Museum

Emmy de Groot
Utrechtsedwarsstraat 92a
1017 WH Amsterdam
T (020) 420 05 30
M 06 44 98 61 46
E emmy@emmydegroot.nl
W www.emmydegroot.nl

Kvk 34314471
Lid Restauratoren Nederland