Historisch interieur

Monumentale panden hebben lang niet altijd nog hun oorspronkelijke bestemming. Vele zijn voor allerlei doeleinden in gebruik, of worden particulier bewoond en moeten aan de eisen van de moderne tijd voldoen. Dat heeft gevolgen voor de inrichting. Soms zijn er nog interieurelementen over uit de bouwtijd, soms zijn er moderniseringen verricht, die op zichzelf weer historische waarde kunnen hebben gekregen. Òf er is behoefte aan een nieuw interieur dat recht doet aan de sfeer van het gebouw.
De waarde van historische elementen in het interieur is groter wanneer er een samenhang is, bijvoorbeeld tussen betimmering en wandbekleding, tussen gordijnen en tapijten, tussen meubilair, of tussen alles tezamen. Er is dan sprake van ensemblewaarde.

Een interieur met historische en moderne elementen

Emmy de Groot
Utrechtsedwarsstraat 92a
1017 WH Amsterdam
T (020) 420 05 30
M 06 44 98 61 46
E emmy@emmydegroot.nl
W www.emmydegroot.nl

Kvk 34314471
Lid Restauratoren Nederland