Behoud

Behoud van waardevolle voorwerpen komt doorgaans neer op een gevecht tegen verval. Kennis van vervalprocessen en van factoren die verval veroorzaken is daarbij onontbeerlijk. Behoud van cultureel erfgoed is dan ook steeds meer een taak van specialisten geworden.

Verval (of degradatie) is een optelsom van chemische processen die plaatsvinden in de materialen waar de objecten uit bestaan. Die processen worden beïnvloed door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en licht. Ook verpakkingsmaterialen, het eigen gewicht of de constructie van het voorwerp kunnen het voortbestaan bedreigen.

Detail van een vaandel met ernstige degradatie

Emmy de Groot
Utrechtsedwarsstraat 92a
1017 WH Amsterdam
T (020) 420 05 30
M 06 44 98 61 46
E emmy@emmydegroot.nl
W www.emmydegroot.nl

Kvk 34314471
Lid Restauratoren Nederland