Collectie-inventarisatie

Of het nu voor een verantwoord beheer is of voor het opstellen van een reddingsplan, voorwaarde is kennis van wat er aanwezig is. Desgewenst stel ik een collectie-inventarisatie op, waarbij afzonderlijke objecten worden geïdentificeerd, beschreven, gefotografeerd en voorzien van een beknopte conditiebeschrijving. Dat kan ook voor een (kleine) deelcollectie.

Collectie van historische cafévoorwerpen

Emmy de Groot
Utrechtsedwarsstraat 92a
1017 WH Amsterdam
T (020) 420 05 30
M 06 44 98 61 46
E emmy@emmydegroot.nl
W www.emmydegroot.nl

Kvk 34314471
Lid Restauratoren Nederland