Japanse kamer Huis ten Bosch

Bij de restauratie van Huis ten Bosch, in 1977, vormden de zijden wandbespanningen in de Japanse Kamer een restauratievraagstuk dat niet direct kon worden opgelost. Op de wanden zijn levendige voorstellingen van planten en vogels te zien, opgebouwd uit honderden afzonderlijke driedimensionale onderdeeltjes van zijde en brokaat, meestal met een onderlaag van karton en een zachte vulling.

De wandbespanning is met 3-dimensonale applicaties versierd

Een egale zijden wandbespanning werd tijdelijk in de zaal - die een representatieve functie heeft – aangebracht en de panelen gingen in opslag. Pas in 1991 werd de restauratie gestart, die werd uitgevoerd in het atelier waar ik toen werkte. Ik was daarbij de hoofdrestaurator. Vele van de driedimensionale applicaties zijn van hun ondergrond losgemaakt en afgedekt met ragfijne gaasjes, die de vergane weefsels bij elkaar houden.

Detail van de beschadigde applicatie voor de restauratie

Gaten werden gecamoufleerd. De panelen zijn op een stevige ondergrond gemonteerd, die ze ondersteunt en beschermt. In 1992 kon de bespanning weer in de zaal worden geplaatst. De bespanning en haar restauratie zijn beschreven Nicole Ex in Het brokaten paradijs, Nicole Ex, 010 publishers Rotterdam, 1997. (ISBN 978 90 6450 328 3)

Historische foto van het interieur

Emmy de Groot
Utrechtsedwarsstraat 92a
1017 WH Amsterdam
T (020) 420 05 30
M 06 44 98 61 46
E emmy@emmydegroot.nl
W www.emmydegroot.nl

Kvk 34314471
Lid Restauratoren Nederland