Actieve conservering

Conservering kan ook betekenen dat het object zelf behandeld wordt. Dat wordt in het Nederlands wel aangeduid als ‘actieve conservering’. Ik behandel voorwerpen van textiel. Gaat het om andere soorten voorwerpen, dan kan ik contact leggen met deskundige collega’s voor de betreffende specialisatie.
Bij textiel kan de behandeling bijvoorbeeld bestaan uit vastzetten van losse delen, vuil verwijderen, scheuren repareren of steun aanbrengen. Zulke ingrepen voorkomen dat de toestand slechter wordt. Na zo’n behandeling ziet het object er vaak completer of gaver uit, of de oorspronkelijke vorm is weer zichtbaar geworden. Een meer ingrijpende restauratie is dan vaak niet nodig. Het streven is om alleen handelingen uit te voeren die ook weer ongedaan kunnen worden gemaakt, zonder dat er aan het object iets veranderd is.

Op scherpe vouwen kan oud weefsel breken

Emmy de Groot
Utrechtsedwarsstraat 92a
1017 WH Amsterdam
T (020) 420 05 30
M 06 44 98 61 46
E emmy@emmydegroot.nl
W www.emmydegroot.nl

Kvk 34314471
Lid Restauratoren Nederland